Începând cu data de 01 martie 2022, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din data de 18.02.2022, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman.


Direcția Județeană de Evidentă a Persoanelor Teleorman vine în sprijinul cetățenilor care se află într-o situație deosebită, cu eliberarea cărții de identitate în regim de urgență. Pentru detalii   click aici .

INFORMAȚII UTILE

Începând cu data de 01 octombrie 2022 se pot plăti on-line, prin intermediul portalului www.ghiseul.ro, următoarele taxe speciale pentru prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare civilă: Citește mai mult

- taxă de 10 lei/persoană verificată, privind furnizarea datelor cu caracter personal plătește on-line;
- taxă de 20 lei/persoană verificată, privind furnizarea datelor cu caracter personal în regim de urgență (în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării) plătește on-line;
- taxă de 200 lei/solicitare, pentru analiza, verificarea, avizarea, soluționarea și expedierea lucrărilor în regim de urgență (în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării) plătește on-line.

Alte taxe care se pot plăti on-line:
- taxă contravaloare carte de identitate plătește on-line;
- taxă contravaloare carte de identitate provizorie plătește on-line.;

ATENȚIE! vor plăti on-line pe portalul ghiseul.ro, doar persoanele care urmează să depună documentele pentru eliberarea actului de identitate la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman, situată în str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, demisol (în clădire cu banca Raiffeisen).

Pentru mai multe detalii privind taxele speciale sau situațiile în care acestea nu se percep, consultați pagina taxe speciale.


Restrânge textul.

În atenția cetățenilor!
Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soți, în situația în care imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei.
În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ trebuie să fie dată de ambii soți, situație în care se va prezenta și documentul justificativ ( ex: extrasul de carte funciară).
Precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului. Citește mai mult

Potrivit dispozițiilor art.321 alin.(1) și (2) cod civil, locuința familiei este „locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiiiˮ. „Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobiluluiˮ.
Art.322 alin.(1) din același act normativ stabilește că „Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteiaˮ. Restrânge textul.


ANUNŢ IMPORTANT
Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman aduce la cunoştinţa persoanelor care se află în posesia unui act de identitate expirat şi tinerilor care împlinesc vârsta de 14 ani, că au obligaţia să solicite, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, eliberarea actului de identitate. Potrivit art.13 alin (1) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.” Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. Citește mai mult

Astfel, persoanele care se află în una dintre cele două situaţii se pot prezenta la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, din Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle, Drăgăneşti Vlaşca, Gratia, Trivalea-Moșteni, Dobrotești, în funcţie de arondarea localităţii, în vederea punerii în legalitate cu act de identitate. Localitățile deservite de serviciile de evidență a persoanelor sus-menționate se regăsesc pe site-ul instituției noastre, la accesarea următorului link: https://www.djeptr.ro/adrese_SPCLEP_TR.php Restrânge textul.


Comunicat
Începând cu data de 7 iunie 2022, actele de identitate care, potrivit legii, au expirat pe timpul stării de urgență și stării de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, își pierd valabilitatea.
Pentru detalii suplimentare puteți accesa următorul link


TABEL cu datele de contact ale ofițerilor de stare civilă din județul Teleorman.


ANUNȚ privind aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare civilă.


ANUNȚ privind începerea activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dobrotești.


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale, ce vizează interdicția solicitării foto-copiilor de pe avize sau alte documente.


Anunț privind Formularul digital de intrare în România.
Conform OUG nr. 129/15.12.2021, începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, Formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană, care poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro
Pentru detalii suplimentare puteți accesa următorul link


MĂSURI PRIVIND PUNEREA ÎN LEGALITATE A MINORILOR NEÎNREGISTRAȚI
În atenția medicilor de familie, medicilor de obstetrică-ginecologie, asistenților sociali, reprezentaților romilor.


VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ ESTE ILEGALĂ FOLOSIREA UNUI ACT DE IDENTITATE DECLARAT PIERDUT SAU FURAT!
În considerarea prevederilor art. 23 alin (3) din OUG nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, “Actele de identitate declarate Citește mai mult

pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept”. De asemenea, potrivit prevederilor art.24 alin (2) din actul normativ mai sus invocat ”Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar local unde a fost declarat evenimentul”.
Prin urmare, cetățenii care se află în situația mai sus-menționată au obligația de a preda documentul în cauză, întrucât acesta nu mai poate fi folosit, fiind nul de drept. Restrânge textul.


Cererile de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia Citește mai mult

română în temeiul art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au avut niciodată domiciliul în România, se depun la structura de stare civilă a Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 8.30 - 16.00. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa direct Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor, aflat în sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării nr.139, prin e-mail la adresa depalexandria@gmail.com sau telefonic la numărul 0247.317.732 interior 130. Restrânge textul.


1. Prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor Citește mai mult

români, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
    2. Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de exemplu: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), va fi îndrumat să se adreseze șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. De asemenea, cetățenii se pot adresa și Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate la nivelul fiecărei formațiuni de evidență a persoanelor din cadrul județului este următorul:

* DEP Alexandria: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
* SPCLEP Drăgănești-Vlașca: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Gratia: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Roșiori de Vede: CI - 15 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1-2 zile;
* SPCLEP Trivalea-Moșteni: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1 zi;
* SPCLEP Turnu Măgurele: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 2 zile;
* SPCLEP Videle: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1 zi;
* SPCLEP Zimnicea: CI - 14 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
Restrânge textul.


Informare de interes public pentru cetățeni privind obținerea de la autoritățile străine competente a certificatelor de stare civilă și/sau aplicarea pe acestea a apostilei: Citește mai mult

- Solicitantul se prezintă la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă, în original, și a unei solicitări scrise care să cuprindă și datele exacte de contact ale solicitantului;
- Departamentul Consular va transmite documentația primită la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent care va transmite taxele necesare pentru obținerea apostilei sau a supralegalizării de la autoritățile statului emitent;
- Solicitantul va fi contactat pentru a achita la casieria Ministerului Afacerilor Externe suma aferentă obținerii serviciului solicitat și va prezenta la Departamentul Consular chitanța doveditoare a plății, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obțină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă;
- Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanților fie personal, fie prin servicii de corespondență;
- Timpii de răspuns ai autorităților străine competente, conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, variază în general de la două la șase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către și de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În astfel de cazuri se recomandă întocmirea, de către persoana interesată, a unei procuri speciale.
Restrânge textul.